Takto vyjdete s nepravidelným příjmem!

Jaké jsou vaše základní náklady?

 
Musíte si nejprve vyjasnit jednu věc. Jaké jsou vaše základní životní náklady? Odpověď na tuto jednoduchou otázku je důležitá, protože v praktickém životě jste velmi rychle a nevyhnutelně konfrontováni s tímto číslem. Nemáte peníze na výdaje typu nájemné, elektřina, pojištění a náklady na dopravu? Takto nevyhnutelně narazíte a to jistě nechcete.
 dívka uprostřed silnice
1.     Zapište si přesně, jaké částky musíte platit, měsíc co měsíc. Vezměte si na pomoc bankovní výpisy. Zapisujte si kolísavé, ale pravidelně se opakované výdaje, jako jsou náklady na benzín nebo dopravu. Nastavte si měsíční rozpočet na očekávané maximum.         
2.     Součet všech těchto výdajů musíte měsíčně vydělat, abyste se udrželi nad vodou.
záchvat vzteku

Dodržujte daňové povinnosti

Samozřejmě ve své rozpočtové knize byste měli také vzít na vědomí výši daně z příjmu. Zaměřte se na svůj maximální roční příjem a vypočítejte, jaká daň je v daném měsíci statisticky splatná. Přidejte tuto položku mezi základní výdaje a částku přičtěte k měsíčnímu příjmu, který musíte vydělat. Můžeme velmi doporučit, abyste tuto minimální příjmovou částku každé čtyři týdny vytvořili a zůstali tak v zóně finančního pohodlí. To sice znamená, že se dostanete pod určitý tlak, ale na druhou stranu je skvělé, když je konkrétní částka již v polovině měsíce na účtu.
Vyhrňte si rukávy a držte se, určitě to stojí za to!
 
Zbyly vám nějaké peníze? Pak je dejte do položky pro nesplněné sny!
Kromě toho budete pravděpodobně mít také nějaké osobní přání, jako je příjemná dovolená, nové auto nebo modernizace staré koupelny. Za tímto účelem si nejlépe vytvořte samostatný spořící účet, který vám bude sloužit pro vklady určité částky za měsíc. V tomto okamžiku nejste nuceni stanovit přesnou částku, protože ta závisí na ekonomické situaci, ve které v daném okamžiku jste. Ukládejte plánovanou částku, pokud máte peníze. Jestliže nemáte volné prostředky, dovolená se posune o několik týdnů dál.
 
Rozdělte nepravidelný příjem na více účtů
Nakonec chceme ještě zdůraznit, jak je praktické zřídit si několik bankovních účtů. Nepravidelný příjem téměř pravidelně vyžaduje třídění různých úsporných a výdajových položek, aby byl zachován dlouhodobý přehled. Vedle běžného účtu, který slouží pro příjem vašeho platu, stojí za to otevřít alespoň dva další účty.
1.     Na první vedlejší účet přeneste vypočtený pevný plat a z něj plaťte všechny poplatky.   
2.     Druhý vedlejší účet slouží jako spořící prasátko pro vaše přání a sny, ale i jako sběrné místo pro finanční rezervu. Co máte na původním běžném účtu, máte k dispozici.
Může se něco pokazit? Myslíme si, že ne!