Zhubněte sportováním

Obezita byla v dávných dobách brána jako znak prosperity. Většinové obyvatelstvo bylo chudé a jedlo skromně, zatímco nobilita si mohla dovolit kupovat si tučné i

1 2 3 10