Ostropestřecový olej je významná léčivka na játra


Vaše játra trpí i bez alkoholu

Víte, co lidem nejvíce Å¡kodí? Je to pÅ™edevším nedostatek pravdivých informací. Držet lidi v nevÄ›domosti je pro nÄ›která individua velmi výhodné, lze takto s nimi snadno manipulovat a směřovat je tam, kam dotyÄný chce.

kvetoucí ostropestřec

Tento jev se týká také naÅ¡ich jater – nepostradatelného orgánu, chemické továrny v tÄ›le, jejíž efektivitÄ› se nevyrovná žádný průmyslový objekt. Játra zpracovávají mnoho chemických látek, nÄ›které z nich tÄ›lo využívá pro výživu a obnovu bunÄ›k, jiných se naopak zbavuje v podobÄ› toxického odpadu. InformaÄní Å¡um, který se stále „nÄ›komu hodí do krámu“, panuje s játry v souvislosti s alkoholem. Má se za to, že jim Å¡kodí hlavnÄ› pÅ™emíra alkoholických nápojů, kouÅ™ení, drogy a chemikálie, ale bohužel se stále opomíjí vliv stresu.

Stresující životní styl, kdy máme příliÅ¡ mnoho povinností, nedostatek Äasu na odpoÄinek a spánek, workoholismus, honba (pÅ™ehnaná) za kariérou, touha po moci a majetku, to vÅ¡e jsou velmi Å¡kodlivé vlivy, které odnesou hlavnÄ› naÅ¡e vnitÅ™ní orgány, nejen srdce, cévní systém, mozek, nervová soustava, ale také ledviny a játra.

semínko ostropestřce

Projevuje se to zpoÄátku nenápadnÄ›, různými alergiemi, nízkou imunitou, zvýšenou nemocností, únavou, depresemi, to vÅ¡e jeÅ¡tÄ› podpoříme nevhodnou stravou, a pak se najednou objeví závažnÄ›jší problémy, které vyžadují odborníky, hospitalizaci, operaÄní zákroky atd. Toho můžeme být uÅ¡etÅ™eni, když si uvÄ›domíme vliv stresu na lidské tÄ›lo a hlavnÄ›, když podpoříme regeneraci orgánů a rovněž i oÄistu jater.

Kdy je ten správný Äas pro OstropestÅ™ec olej – OstropestÅ™ec mariánský je významná léÄivka i preventivní prostÅ™edek na játra. Podává se ve formÄ› oleje, lisovaného za studena ze semen. Olej obsahuje mimo jiné soubor látek zvaný Silymarin, s nimiž se urychluje regenerace jaterní tkánÄ›, podporuje se vyplavování toxického odpadu, a to vÅ¡e přírodní cestou bez vedlejšího efektu, který provází mnoho farmaceutických výrobků.