Vypůjčka a zapůjčka není jedno a to samé

Pojmy výpůjčka a zápůjčka vypadají velmi podobně. Nicméně každý tento pojem znamená ve své podstatě něco jiného. Zkusíme si vysvětlit rozdíly. Existuje spousta podobných termínů, které ve své podstatě znějí velmi podobně, ale znamenají něco jiného. Jedním takovým příkladem mohou být slova výpůjčka a zapůjčka. Zkusíme se laickým okem na tyto rozdíly podívat. Pokud se nejprve podíváme na výpůjčku tak přesnou definici najdete v občanském zákoníku. Pokud, ale se budeme o tomto termínu bavit obecně jedná se o vypůjčení věcí bezplatně. Je potřeba k výpůjčce sepsat smlouvu na vypůjčení konkrétní věci na danou dobu.

smlouva

Vrátit se opět musí daná věc buď v době ukončení smlouvy o výpůjčce anebo pokud daná věc splnila pro vypůjčitele určitou věc na kterou byla půjčena. Důležité u výpůjčky je vědět, že danou vypůjčenou věc smí používat pouze osoba zapsaná ve smlouvě o výpůjčce. Pokud bychom se bavili o nějakém příkladu tak se to dá demonstrovat například na sekačce trávy. Vy si vypůjčíte sekačku a až posekáte zahradu nebo parcelu, kterou potřebujete, vrátíte sekačku zpět svému majiteli. Je tedy si potřeba uvědomit, že pokud je smlouva o výpůjčce uzavřená nestává se vypůjčitel vlastníkem vypůjčené dočasné věci.

finance

A jak je to tedy se zápůjčkou? Opět přesnou definici najdete ve občanském zákoníku. My se, ale chcete o tomto termínu bavit lidsky bez různých paragrafů. Pokud si myslíte, že u zápůjčky se vyhnete smlouvě tak Vás zklamu. I zde je potřeba mít tuto věc ošetřenou smlouvou o zápůjčce, kdy její platnost nabíhá až po tom, co je zapůjčiteli věc předána. Nejčastěji se jedná o finanční zapůjčení nebo se taky může jednat o zapůjčení například obilí, kdy navrácení musí být obilí stejné kvality a množství nebo vyšší. U finanční zapůjčení mohou být sjednané i úroky ze zapůjčeného obnosu. U zápůjčky existuje i výpovědní doba, která činní šest týdnů. Doufám, že rozdíl jste pochopili a budete se v těchto termínech už skvěle orientovat.