Vyšší bonita klientů snižuje rizika bank

Jestliže jste si už někdy půjčovali peníze u bankovního či nebankovního ústavu, zajisté víte, co to bonita klienta fahd.cz je. Jedná se o schopnost klienta – dlužníka, vracet úvěr finančnímu domu – věřiteli. Je-li větší pravděpodobnost, že dlužník vypůjčené finanční prostředky, včetně úroků, včas vrátí, tím větší ochotu půjčovat bude věřitel mít. A tak bonitu klienta důkladně zkoumá, neboť nechce, aby pro něj byly poskytované úvěry rizikové. Potřebuje mít jistotu návratnosti a zisku.

finance-1049270_960_720

Kritéria, podle nichž se zpravidla bonita klienta posuzuje:

  • výše příjmů a výše výdajů – tak finanční ústav snadno zjistí, jaké prostředky na živobytí žadateli zbývají a zda je z nich schopen hradit, a to obvykle dlouhodobě, pravidelné měsíční splátky
  • rodinný stav a počet vyživovaných osob
  • věk žadatele – s vyšším věkem klienta obvykle bonita klesá
  • vzdělání – i to hraje dost podstatnou roli; čím vyšší vzdělání, tím vyšší je i bonita klienta; potencionálního věřitele zajímá i profese žadatele
  • platební historie – všechny další dosud probíhající půjčky, kontokorenty, kreditní karty a jejich limity, ovlivňují schopnost splácet a mohou tedy bonitu snížit
  • záznamy v registrech dlužníků, exekuce, insolvence, zkrátka vše, co zvyšuje klientovu míru zadluženosti

Vypočtená bonita ovlivní žádost klienta o úvěr. Pokud finanční ústav vypočítá žadateli bonitu nízkou, pravděpodobně mu žádný úvěr neposkytne a žádost bude zamítnuta. Anebo je tu ještě druhá možnost – protože by věřitel při nízké bonitě klienta podstupoval vyšší riziko, úvěr mu sice poskytne, ale s vyšším úrokem.

payroll-3219081_960_720

Jak si může žadatel o úvěr bonitu zvýšit?

Najde si ručitele, anebo si zajistí spolužadatele; doplatí dluhy a požádá o výmaz záznamů v registrech dlužníků; zruší kontokorent a kreditní karty; podnikatelé by si měli zjistit, za jaké období zpětně bude věřitel příjmy požadovat a reálný příjem si včas navýšit.