Zaměstnávání sezónních zaměstnanců

Chceme-li zaměstnat pracovníka pouze na určité práce, hovoříme o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce nám nabízí dva druhy dohod, které si nyní přiblížíme.
kalkulačka na penězích
·         Dohoda o provedení práce
Jak již ze samotného názvu vyplývá, použijeme ji v případě jednorázové zakázky, po jejímž ukončení dochází i ke skončení vzájemné spolupráce. Příkladem takových prací může být sklizeň ovoce, oprava zařízení, provedení úklidu po malování.
 
Počet odpracovaných hodin nesmí přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok.
 
Při vyplacené měsíční odměně do výše 10 000 Kč se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění a tato dohoda se tady stává pro pracovníky velmi lákavou. Je ovšem nutno podotknout, že není-li plátcem zdravotního pojištění i stát (studenti, poživatelé důchodu či rodičovského příspěvku), je povinností si platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Pokud je odměna vyšší než stanovený limit, zdravotní i sociální pojištění se odvádí.
 
Při zdanění mzdy vycházíme ze skutečnosti, zda je nebo není podepsáno prohlášení k dani ze mzdy. Jeho podepsání je možno ve všech případech (studenti, poživatelé důchodů i rodičovských příspěvků), pokud tak již zaměstnanec neučinil pro dané období u jiného zaměstnavatele. Za předpokladu podepsaného prohlášení dochází k vypočtení zálohové daně a je možno použít veškeré slevy na poplatníka, případně i daňové zvýhodnění. V opačném případě odvádíme daň srážkovou. Pokud je mzda vyšší než 10 000 Kč, pak je zálohová daň vypočtena v každé situaci.
 ruční pozdrav
·         Dohoda o pracovní činnosti
Uzavíráme ji v případě opakované činnosti. Vhodným příkladem je pravidelný úklid, administrativní práce či zpracování účetnictví.
 
Rozsah práce nesmí v průměru překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby.
 
Zdravotní a sociální pojištění se neplatí do výše 3 000 Kč. A pro zdravotní pojištění opět platí pravidlo jako u předešlé dohody.
 
Při zdanění také vycházíme z podepsaného či nepodepsaného prohlášení k dani a z limitu pro placení sociálního pojištění. Při předpokladu nepodepsaného prohlášení a odměny do 3 000 Kč odvádíme srážkovou daň, v opačném případě daň zálohovou a je možno opět použít slevy na dani.
 
 
Závěrem je třeba si uvědomit, že pokud z odměny neodvádíme sociální pojištění, nezapočítává se nám tato doba do odpracovaných let pro účely budoucího důchodu. Člověk tím ani neplatí nemocenské pojištění, nemá tedy v případě nemoci nárok na nemocenské dávky.