Sociální sítě, spojují nebo rozdělují?

Sociální sítě nás chtě nechtě obklopují a jsou více či méně součástí naších životů. Kdo je nepoužívá téměř jako by nebyl. Čím více je reálný svět propojený s tím digitálním, tím častěji se objevuje stále více otázek, jestli jsou pro nás sociální sítě vlastně přínosné. Nejedná se jen o nástroj, za jehož pomoci se lidstvo dostává čím dál tím dále od sebe?

závislost na internetu

Původní myšlenky a nápady spojené se sociálními sítěmi, byly myšleny dobře. Naneštěstí, ne vždy vše, co je dobře myšleno, musí dobře skončit. Sociální sítě začaly vznikat jako prostředek pro komunikaci mezi lidmi, kteří nemohou spolu komunikovat přímo. Dalo by se říct, že internetová komunikace, pomocí chatování, měla zjednodušit a částečně nahradit telefonování a e-mailování. Hlavní výhody byly nepopíratelné. Zrychlení rychlosti, u chatování nebyla nutnost zastihnout druhou osobu zrovna na drátě a komunikace tak skloubila výhody telefonu, tedy rychlost, s výhodami písemné korespondence, kterými je možnost odepsat kdykoli. E-maily přestaly vyhovovat hlavně kvůli tomu, že nebyly dostatečně pohodlné a chatování, formou typově podobné psaní smsek, bylo jednodušší.

Jenže u chatování to neskončilo. Začaly se vytvářet pokročilé sítě, které by spojily možnost psát si s druhými a být obecně v kontaktu s celým světem, nejen s přáteli. A tento typ sociálních sítích je v současnosti nejoblíbenější. Lidé si mezi chatováním mohou prohlížet příspěvky jiných lidí, novinky ze světa a hlavně zabíjet čas. Sociální sítě totiž mohou nepozorovaně ukrojit až příliš mnoho z našeho času. Prokrastinace na internetu, a hlavně na sociálních sítích je pravděpodobně nejhorší jev spojený s jejich používáním.
facebook léky

Problém také je, že stále více mladých lidí se naučilo hovořit s ostatními lidmi jen pomocí jednoduchých zpráv a smajlíků a vytrácí se tak klasická komunikace mezi lidmi. Fenomén, kdy přátelé sedí v kavárně u stolu a místo společné konverzace si dopisují s někým jiným, je nepopíratelně obrovským negativem těchto stránek.

Každý by si tedy měl uvědomit kolik času sociálním sítím dává a jestli by nestálo za to více být v kontaktu s přáteli osobně, a nejen díky displejům telefonů…

5/5 - (1 vote)