Blogy

Lidé vždycky rádi nějakým způsobem přispívali do médií. V minulosti to bývaly obvykle povídky nebo básně. Když někomu měla vyjít básnička, všichni přátelé a příbuzní si povinně kupovali noviny nebo časopis.
Lidé vždycky rádi psali a je celkem logické, že nikdo nechtěl psát jen tak do šuplíku.
Internet otevřel těmto psavcům nebývalé možnosti. V podstatě kdokoli může psát a vyjadřovat se k čemukoli a mnozí lidé jsou v tomto ohledu velmi zdatní.
mladý blogger
Blog je webová aplikace, která obsahuje články jednoho editora na jedné stránce. Editorovi se říká blogger, blogy a jejich vztahy nazýváme jako blogosféra. V poslední době se stávají velmi oblíbené také videoblogy, kterým se stručně říká vlogy. Téma vlogů je samo o sobě dosti specifické, proto se nyní zaměřme na blogy.
Jedná se o tematicky rozsáhlé žánrové pole, mezi používané žánry patří anotace, fejetony, deníky, glosy, eseje, cestopisy. Nezřídka tam lidé přidávají také své literární pokusy jako například povídky, romány na pokračování nebo dokonce básně. Nutno říci, že tyto pokusy ale obvykle čtenáři oblíbené nejsou. Čtenář ocení především relativně stručnou a zajímavou podobu článku.
Historie blogů je překvapivě poměrně dávná. Elektronické komunity existovaly před internetem, kdy existovaly předchůdci internetu a různé vzájemně spolu nekomunikující typy sítí.
První blog v té podobě, jak ho přibližně známe dnes, vznikl v roce 1994 a vytvořil ho student Swarthmore College. Samotný termín blog vytvořil Jornem Barger v prosinci roku 1997.
 wordpress pozadí

Firemní blogy

V prvním desetiletí dvacátého prvního století se začalo používat takzvaných firemních blogů. V roce 2007 používaly firemní blogy jako součást marketingu pouhých 5 % britských firem. Dnes je číslo podstatně vyšší, ale je pravda, že rozhodně není plně využitý potenciál. Podle marketingových odborníků firemní blog může být jedním klíčových nástrojů propagace. Mnohé firmy však mají problém blog správně pojmout. Firemní blog by neměly být tiskové zprávy pro veřejnost, ale měly by mít lidskou tvář, tedy co nejvíce se podobat těm klasickým blogům.