Zhubněte sportováním

Obezita byla v dávných dobách brána jako znak prosperity. Většinové obyvatelstvo bylo chudé a jedlo skromně, zatímco nobilita si mohla dovolit kupovat si tučné i

Smiřme se s plasty

Ať si říkají ekologičtí aktivisté cokoliv, bez plastových obalů se už lidstvo neobjede. Zkusíme si spolu projít obchodem s potravinami. Vejdete a vezmete si plastový