Jsme národem křížovkářů?

Když přijdete do trafiky, nebo obchodu s denním tiskem, všude jsou křížovky. Najdete je téměř v každých novinách, televizních programech, ale nově i na internetu. Jdou křížovky opravdu takto na odbyt? Ano! Češi zkrátka stále rádi luští!

křížovky v novinách

Na věku nezáleží

A není to záležitostí jen starší generace. Mládež si oblíbila například populární sudoku, ale i klasické švédské křížovky, nebo osmisměrky. Dokonce se mladá generace pyšní i úctyhodnými výsledky na mezinárodních soutěžích.

Luštíme už více než 100 let

Fenomén křížovek, které známe, nastal už v 19. století. Tehdy se objevil v jednom americkém časopisu. A tím byl odstartován maraton luštění po celém světě. Mezi vášnivé luštitele patřil například Karel Čapek, Jan Werich, nebo Jiří Grossmann.

Profesionální luštění

Že jsou Češi křížovkářskou velmocí, svědčí i fakt, že máme Český svaz hádankářů a křížovkářů. Členové tohoto svazu se účastní mnoha soutěží ať už u nás, nebo v zahraničí. Členem se může stát úplně každý, stačí podat přihlášku, zaplatit roční členský příspěvek a s trochou nadsázky se můžete vydat na kariérní dráhu profesionálního křížovkáře. S příchodem do toho svazu čekají členy také příjemné výhody, jako například možnost účastnit se prestižních soutěží, pracovat v orgánech svazu, přijímáním různých zpravodajů, nebo třeba získávat vyznamenání.
tužka na sudoku

Výběr křížovek je obrovský. Pojďme si některé z nich připomenout.

Švédská křížovka – U nás asi nejrozšířenější křížovka. Najdete jí téměř ve všech novinách. Základem je správná slova vpisovat do slepých kolonek, které se zapisují buď vodorovným, nebo svislým směrem. Vyluštěním pak zodpovíte na tajenku ukrývající se uvnitř křížovky.

Sudoku – prázdné kolonky se vyplňují číslicemi a to od 1 do 9. Každé číslo se musí jednou objevit v každém řádku, sloupci a čtverci.

Osmisměrka – tady jsou pravidla jednoduchá. Stačí ve všech směrech vyhledat slova ze zadání. Poté z těch, které nám zbudou, utvořit tajenku.

Některé studie uvádějí, že luštění křížovek prodlužuje život. Minimálně jimi ale posílíte svou mysl, zdokonalíte paměť a rozšíříte své vědomosti.